۰۹۰۲۱۳۶۵۶۹۷
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

با ما یک گام جلوتر باشید ...

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۵۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۷۵۰ میلیون

۱.۵ میلیارد

۲.۵ میلیارد

۴ میلیارد

۷ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۵۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد

۷۵۰ میلیون

۱.۵ میلیارد

۲.۵ میلیارد

۴ میلیارد

۷ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۵۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

زمین سند ۲۲۰ متر تجاری مسکونی لب دریا امیرآباد

زمین سند ۲۲۰ متر تجاری مسکونی لب دریا امیرآباد

خرید و فروش زمین در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا نو ساز ۲۰۰ متر حسن بکنده

ویلا نو ساز ۲۰۰ متر حسن بکنده

خرید و فروش خانه و ویلا در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین مسکونی ۳۰۰۰ متر حسن بکنده

زمین مسکونی ۳۰۰۰ متر حسن بکنده

خرید و فروش زمین در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین ساحلی ۱۵۰۰ متر تجاری مسکونی سحرخیز

زمین ساحلی ۱۵۰۰ متر تجاری مسکونی سحرخیز

خرید و فروش زمین در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا قدیمی ۵۰ متر ناصرکیاده

ویلا قدیمی ۵۰ متر ناصرکیاده

خرید و فروش خانه و ویلا در گیلان ، لنگرود

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا ساحلی نوساز ۲۷۰ متر مبله دستک

ویلا ساحلی نوساز ۲۷۰ متر مبله دستک

خرید و فروش خانه و ویلا در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا ساحلی ۱۰۰ متر تمیز تالاب امیر کلایه

ویلا ساحلی ۱۰۰ متر تمیز تالاب امیر کلایه

خرید و فروش خانه و ویلا در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خانه قدیمی ۹۰ متر چاف و چمخاله گیلان

خانه قدیمی ۹۰ متر چاف و چمخاله گیلان

خرید و فروش خانه و ویلا در گیلان ، چاف

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا ساحلی ۱۴۰ متر لاکچری در چاف

ویلا ساحلی ۱۴۰ متر لاکچری در چاف

خرید و فروش خانه و ویلا در گیلان ، چاف

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین ساحلی ۴۰۰ متر سند و پروانه امیرآباد

زمین ساحلی ۴۰۰ متر سند و پروانه امیرآباد

خرید و فروش زمین در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰