۰۹۰۲۱۳۶۵۶۹۷
یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱

با ما یک گام جلوتر باشید ...

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۵۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۷۵۰ میلیون

۱.۵ میلیارد

۲.۵ میلیارد

۴ میلیارد

۷ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۵۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد

۷۵۰ میلیون

۱.۵ میلیارد

۲.۵ میلیارد

۴ میلیارد

۷ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۵۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد

۱۰۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

ویلا ۱۰۰متر زمین ۲۵۰متر ساحل امیرآباد

ویلا ۱۰۰متر زمین ۲۵۰متر ساحل امیرآباد

خرید و فروش خانه و ویلا در ،

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین ۶۵۹ متر طرح هادی باغ کنار ساحل لاهیجان

زمین ۶۵۹ متر طرح هادی باغ کنار ساحل لاهیجان

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین باغ داخل طرح ۱۱۰۰ متر سحرخیز لاهیجان

زمین باغ داخل طرح ۱۱۰۰ متر سحرخیز لاهیجان

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین ساحلی مسکونی ۲۵۰ متر ساحل لاهیجان

زمین ساحلی مسکونی ۲۵۰ متر ساحل لاهیجان

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین مسکونی ۷۱۷ متر سحرخیز لاهیجان

زمین مسکونی ۷۱۷ متر سحرخیز لاهیجان

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین ۴۵۵ متر طرح هادی سحرخیز محله

زمین ۴۵۵ متر طرح هادی سحرخیز محله

خرید و فروش زمین در ،

قیمت کل: ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰

زمین ۲۴۹ متر ساحلی طرح هادی تالاب امیر کلایه

زمین ۲۴۹ متر ساحلی طرح هادی تالاب امیر کلایه

خرید و فروش زمین در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱ هکتار زمین سند ساحلی حسن بکنده

۱ هکتار زمین سند ساحلی حسن بکنده

خرید و فروش زمین در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین تجاری مسکونی ساحلی ۲۵۰ متر تالاب امیر آباد

زمین تجاری مسکونی ساحلی ۲۵۰ متر تالاب امیر آباد

خرید و فروش زمین در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین مسکونی ۸۰۰  لب ساحل حسن بکنده

زمین مسکونی ۸۰۰ لب ساحل حسن بکنده

خرید و فروش زمین در گیلان ، لاهیجان

قیمت کل: ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰